13 Νοε 2013

12.405 ώρες ειδικοτήτων χάνονται κάθε βδομάδα μόνο στην Αττική.


Σε όλο το νομό Αττικής λείπουν συνολικά 
12.405 ώρες ειδικοτήτων.
(Δηλαδή χάνονται τόσες ώρες κάθε βδομάδα)

Αναλυτικά:

Πειραιάς:   Λείπουν 2615 ώρες. Συγκεκριμένα:
ΠΕ 05:  80 ώρες,   ΠΕ 06:  961 ώρες,   ΠΕ 07:  206 ώρες,   ΠΕ 08:  342 ώρες,  
ΠΕ 11:  120 ώρες, ΠΕ 16:  280 ώρες,   ΠΕ 19-20:  462 ώρες,  ΠΕ 18.41-32:  164 ώρες

Δυτική Αττική:   Λείπουν 1141 ώρες. Συγκεκριμένα:
ΠΕΟ5:  18 ώρες,   ΠΕ06:  410 ώρες,   ΠΕ08:  115 ώρες,   ΠΕ11:  207 ώρες,   ΠΕ16:  37 ώρες, ΠΕ19-20:  198 ώρες,   ΠΕ18.31-42:  156 ώρες

Ανατολική Αττική:  Λείπουν 1690 ώρες. Συγκεκριμένα:
ΠΕ06:  212 ώρες,   ΠΕ07:  30 ώρες,   ΠΕ08:  187 ώρες,   ΠΕ11:  498 ώρες,  
ΠΕ16:  445 ώρες, ΠΕ19-20  211 ώρες,   ΠΕ32:  107 ώρες

Δ΄ Αθήνας:   Λείπουν 829 ώρες ΠΕ06.

Γ΄ Αθήνας:    Λείπουν 2171 ώρες. Συγκεκριμένα:
ΠΕ32:  406 ώρες,   ΠΕ08:  449 ώρες,   ΠΕ06:  826 ώρες,   ΠΕ11:  276 ώρες,  
ΠΕ19:  48 ώρες, ΠΕ16: 116 ώρες

Β΄ Αθήνας:   Λείπουν 2855 ώρες. Συγκεκριμένα:
ΠΕ06:  475 ώρες,  ΠΕ08:  598 ώρες,   ΠΕ11:  354 ώρες,   ΠΕ16:  33 ώρες,  
ΠΕ19-20:  1017 ώρες, ΠΕ18.31-42:  378 ώρες.

Α΄ Αθήνας:   Λείπουν 1104 ώρες. Συγκεκριμένα:
ΠΕ06:  98 ώρες,   ΠΕ07:  98 ώρες,   ΠΕ08:  755 ώρες,   ΠΕ11:  119 ώρες,  
ΠΕ16:  34 ώρες.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ

ΚΑΙ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ» ΠΑΕΙ ΣΤΟ …. «ΘΑΥΜΑ» ΤΗΣ …. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΟ5 :             ΓΑΛΛΙΚΩΝ                              ΠΕ 06:              ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΕΟ7 :             ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ                ΠΕ08:               ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ                        

ΠΕ 11:              ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                   ΠΕ 16:              ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ18.31 :         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                          ΠΕ18.41 :         ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ 19:              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                    ΠΕ 32:              ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου