ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθεσία σχετική με σύλλογους διδασκόντων και συνδικαλιστικούς φορείς

- Νομοθεσία για Σύλλογο Διδασκόντων

- Συνδικαλιστικές Οργανώσεις_Ν.1264_1982

- Απεργίες_Απόφαση Γ.Λ.Κ. 44809_1287_17.4.84

- Διαδικασία Παραχώρησης Σχολικών χώρων για δραστηριότητες των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

- Καταστατικό Δ.Ο.Ε.